Ion Druță – Scriitor care ne reprezintă neamul


p2326_memb-300x420

Ion Druță (3 septembrie 1928, comuna Horodiștea, fostul județ Soroca, azi în raionul Dondușeni). Cele dintîi povestiri îi sînt publicate la începutul anilor 50. Primul volum de schițe și nuvele, La noi în sat, vede lumina zilei în 1953, fiind urmat de alte povestiri, apoi de romanul Frunze de dor (scris în 1955, publicat în 1957). Colaborează la ziarele Țăranul Sovietic, Moldova socialistă  și la revista Femeia Moldovei. Absolvă Cursurile superioare de literatură de pe lîngă Institutul de Literatură „A. M. Gorki” al Uniunii Scriitorilor din URSS (1957). Criticile distrugătoare din partea oficialităților comuniste din RSS Moldovenească vizind scrierile sale, mai ales romanul Povara bunătății noastre (1963, prima parte Balade din cîmpie, integral Povara bunătății noastre, 1970), precum și filmul Ultima lună de toamnă, îl fac pe autor să se stabilească cu traiul la Moscova (1959). Ca dramaturg este autorul unui șir de piese montate cu succes atît în Moldova, cît și pe scenele multor teatre din fosta URSS și din străinătate: Casa mare(1962), Păsările tinereții noastre (1971), Horia (1973), Frumos și sfînt (Sfînta sfintelor; 1974), Întoarcerea țărînii în pămînt (Plecarea lui Tolstoi; 1978) și multe altele. În 1967 i se decernează Premiul de Stat al RSS Moldovenești pentru nuvela Ultima lună de toamnă și romanul Balade din cîmpie. Scriitor bilingv, publică la Moscova în limba rusă mai multe volume de proză, eseistică și dramaturgie. Deține titlurile de Scrii tor al Poporului(1988), membru de onoare al Academiei Romane (1990) și membru titular al Academiei de Științe a Republicii Moldova (1992). Scriitorul Ion Druță, mare creator de metafore și simboluri nemaiîntâlnite, care, datorită originalității lor exprese, de multe ori nu pot fi traduse în alte limbi ale lumii, a devenit el însuși persoana care s-a învrednicit de cele mai alese figuri de stil. Pornind de la celebrul îndemn al maestrului – Să ne trăiască păsările tinereții noastre!. vom spune că toți 90 de ani ai lui Ion Druță se călătoresc ca păsările în zboruri nesfârșite către stele, configurând impetuos o epoca lui Ion Druță.