Micii creatori


Scopul:

Dezvoltarea simțului estetic și stimularea abilităților creative prin intermediu confecționării diversilor obiecte.

Obiective:

Învățarea copiilor să confecționeze diferite obiecte din biser, hîrtie, carton, diferite materiale din natură, etc. Copilul are prilejul să cunoască însușirile acestoara, să le compare și să generalizeze anumite calități ale lor. Totodată, ei trăiesc din plin momentul în care pot constata singuri că în urma efortului depus au produs finit cum și l-au dorit.

Periodicitate:

Săptămânal în fiecare zi de miercuri, ora 13:00.

Durata:

45 min.

Grup-țintă:

Utilizatori de la 10-14 ani.